JAKO KDO BY SES CHTĚL NARODIT?

ÚVOD        O PŘEDSTAVENÍ        TISKOVÁ ZPRÁVA


Jako kdo by ses chtěl narodit? Tisková zpráva
Praha, 16. listopadu 2010

Jako kdo by ses chtěl narodit?
Site-specific divadelní projekt podporovaný grantem hl. m. Prahy.

PRAHA – 6. prosince 2010 v 19:30 proběhne unikátní site-specific divadelní projekt „Jako kdo by ses chtěl narodit?“.
Jeho autorem je pedagog pražské DAMU, režisér, autor a herec Alexander Komlosi. Představení se uskuteční v prostoru
pro divadlo nezvyklém – v holešovické galerii Vernon Projekt, Heřmanova 12, Praha 7, která představuje současné umění
v prostoru prosklené výlohy bývalého obchodu. Podstatným a zvláštním rysem tohoto představení je právě to, že se bude
odehrávat za výlohou, s tím, že diváci budou mít možnost sledovat veškeré divadelní dění zvenčí z ulice a rozhodně nebudou
ochuzeni o zvuk, ten bude reprodukován ven. Představení je zároveň bezplatné, tedy velmi otevřené a přístupné všem divákům,
navíc ještě s plánovaným občerstvením na zahřátí! Už od 1. prosince mohou kolemjdoucí uvidět ve výloze na rohu Heřmanové 12
osvětlené kontury instalované „Ordinace“.

Psychoterapeutická satira a pohrávání si s lidskostí a identitou nás inspiruje k tomu, abychom si představovali,
jaké by to bylo narodit se jako někdo jiný. „Na první pohled zní otázka ‚Jako kdo by ses chtěl narodit?, absurdně,“ říká Komlosi,
„když však půjdeme alespoň trochu do hloubky, tak si uvědomíme, že v nás může vyvolávat větší empatii vůči jiným, odlišný lidem
a zároveň nám připomíná to, kým jsme a že vůbec být je ohromná příležitost.“

Jako kdo by ses chtěl narodit? je pokračováním samostatného projektu Ordinace profesionální lidské bytosti,
kterou v minulosti zřídil Dr. Alexander Komlosi – Profesionální lidská bytost – jako malý zahradní stan, zatímco v tomto projektu
je Ordinace umístěna ve výloze galerie. Diváci budou představení sledovat z ulice (zvuk bude reprodukován ven).
Během druhého jednání budou mít příležitost vstoupit do Ordinace a účastnit se sezení s Profesionální lidskou bytostí.
Uvnitř bude také čekárna, kde se budou pacienti registrovat u sestřičky.

Jako kdo by ses chtěl narodit? se skládá ze dvou jednání. První jednání bude setkání mezi Dr. Komlosim a dvěma dalšími herci
(Eva Čechová, Daniela Voráčková) a bude trvat 20-30 minut. Ve druhém jednání budou moci diváci ve skupinkách vstoupit do děje
a sdílet své myšlenky a pocity související s tím, jako kdo by se chtěli narodit. Druhé jednání bude trvat maximálně 80 minut,
což předpokládá maximálně 4 skupinky po 3 lidech. Inscenace se bude odehrávat v prostoru galerie Vernon projekt na rohu Heřmanové a Janovského
ulice během chladného počasí. Na zahřátí se budou před a po představení podávat teplé nápoje (grog, svařené víno nebo čaj) a polévka.
Začátek je plánován na 19:30 a konec nejpozději kolem 21:30. Další reprízy představení se plánují na jaro 2011.

„[Komlosi]… sympaticky navozuje již dávno zašlou éru divadla malých forem. Zároveň je dobrou připomínkou, že si Ivan Vyskočil "vychoval"
i své nástupce, kterým stojí za to inscenovat vlastní texty, […] ale stále si udržovat svou dramatickou svébytnost nepoplatnou dnešní hektické době.“
Lucie Šplíchalová, Literární noviny.

„Komlosi si chce pořád hrát…“ Zuzana Fialová, Právo.

Alexander Komlosi
Autor, režisér a herec narozený v New Yorku roku 1974. Kořeny má v Československu a od roku 1998 žije v Praze.
Je bývalým studentem průkopníka divadla malých forem a autorského postoje k divadelní tvorbě, prof. Ivana Vyskočila.
Komlosi působí jako pedagog na DAMU a jako vědecký pracovník v Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví.
Je ředitelem Prague Summer Theatre School at DAMU. Je autorským hercem a režisérem s 15letou praxí převážně s autorským
divadlem v ČR a mezinárodně (spolupracuje mimo jiné s DOMA/At Home, Divadlem na voru, Přemyslem Rutem, Komorní činohrou
a Franklin Furnace Archive, Inc.). Jeho práce zdůrazňuje tragikomickou stránku našeho krátkého pobytu na zemi, nahlíží na vážná témata
(lásku, multikulturní problematiku) se svěží lehkostí s cílem povzbuzovat a inspirovat. Tato témata konfrontuje a hraje si s nimi v absurdních situacích,
které mohou vzniknout, když se rozdílné kultury, jazyk a lidé potkávají.

kontakt:

Alexander Komlosi: alexander.komlosi@damu.cz, 776 072 092
Michaela Hubálková: m.hubalkova@email.cz, 732 570 738
www.professionalhumanbeing.net
www.galerievernon.com


Tento divadelní projekt je podporovaný grantem hl. m. Prahy.
Partneři projektu:

Galerie Vernon ProjektPražská obec unitářů


Děkujeme za Váši přízeň!

O PŘEDSTAVENÍ        TISKOVÁ ZPRÁVA        ZPĚT NA ÚVODNÍ STRANU